Zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu Rubik Music School

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia wprowadzające w świat edukacji przedszkolnej. Adaptacja w naszym przedszkolu jest zawsze dopasowana do potrzeb dziecka. Optymalny proces adaptacji:

DZIEŃ 1: Dziecko przychodzi o ustalonej godzinie na godzinę zajęć w towarzystwie rodzica
DZIEŃ 2: Próbujemy powtórzyć schemat pierwszego dnia bez udziału rodzica
DZIEŃ 3: Powtarzamy dzień drugi wydłużając pobyt dziecka na zajęciach do max. 3 godzin

W pierwszej fazie adaptacji wychowawca grupy wyznacza schemat adaptacji dla danego dziecka. Rodzice otrzymują pełne wsparcie od naszej kadry tak, aby ten trudny proces był spokojny zarówno dla dziecka jak i rodzica.
Podczas zajęć dzieci mają okazję brać udział w przygotowanych przez nas zabawach poznawczych, umuzykalniających oraz zajęciach języka angielskiego. Każde nasze spotkanie jest zawsze pełne uśmiechu i radości, dzieci poznają przedszkole, uczą się współpracy w grupie oraz samodzielności.

Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój mowy, motoryki małej, koordynacji ruchowej oraz rozwój intelektualny. Dzieci uczestnicząc w zajęciach, mają okazję rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@rubikschool.pl  z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku dziecka.

ZAPRASZAMY!!!


NASI
PARTNERZY