Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, jest Rubik School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 (dalej „My”, „RMS” albo „Spółka”) właściciel Przedszkoli Niepublicznych Rubik Music School zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 oraz Usypiskowej 14.
  • dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w RMS:
    adres e-mail: iod@rubikschool.pl; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Rubik School Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczącę Przedszkoli RMS na podstawie art.6 pkt b
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca lub dłużej w przypadku zainteresowania podjęciem współpracy z Przedszkolem w terminie wykraczającym poza okres 1 miesiąca.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych tj. adres e-mail oraz nr telefonu jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie dot. przesłanej do nas informacji czy zapytania.