* Opłata wpisowego jest płatna jednorazowo po podpisaniu umowy z Przedszkolem i nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy. Opłata ta gwarantuje miejsce w przedszkolu, standardowe ubezpieczenie na pierwszy rok szkolny, personalizowanie przestrzeni dziecka, wyposażenie w kamizelkę/chustę identyfikującą dziecko podczas wycieczek poza teren przedszkola, wyposażenie dziecka w wyprawkę warsztatową: artykuły  plastyczne, narzędzia i akcesoria warsztatowe, fartuchy ochronne do malowania oraz gotowania.


NASI
PARTNERZY