Przedszkole muzyczne

Rubik Music School

to placówka zachowująca europejskie standardy bezpieczeństwa dla szkół i przedszkoli. Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno budynek jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie. Sale przedszkolne są monitorowane, a obraz z kamer jest nagrywany i archiwizowany dla potrzeb dyrekcji. W naszej placówce kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dokumentacja pedagogiczna i dane osobowe są przechowywane w placówce w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Zdjęcia dzieci są wykonywane za zgodą rodziców i umieszczane na naszej stronie stronie tylko po uzyskaniu na to zgody.

Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione pisemnie, pełnoletnie, posiadające przy sobie dokument tożsamości.

Posiadamy własne miejsca parkingowe przed budynkiem. Wjazd na teren kompleksu jest możliwy wyłącznie po okazaniu identyfikatora, który zostanie Państwu wydany po podpisaniu umowy.


NASI
PARTNERZY