Przedszkole Muzyczne Rubik Music School

Pierwsze przedszkole niepubliczne w Warszawie, w którym kładziemy nacisk na rozwój sfery społeczno-emocjonalnej u dzieci poprzez bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego. Projekty muzyczno-artystyczne, komponowanie, rytmika to zajęcia, które zdecydowanie wpływają na samoświadomość dziecka. Nasze przedszkolaki doskonale poruszają się w nomenklaturze muzycznej oraz poznają nuty dzięki zastosowaniu metody Lidii Bajkowskiej. Oprócz zajęć muzycznych nasi nauczyciele realizują program MEN w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze pozwalające na rozbudzenie wyobraźni, ciekawości oraz zainteresowanie sztuką. Dwujęzyczność naszej placówki pozwala na stworzenie świetnych warunków adaptacyjnych dla dzieci z zagranicy, które nie mówią jeszcze po polsku. Ponadto stosowane metody nauki języka angielskiego pozwalają na mimowolne przyswajanie słownictwa w życiu codziennym. Nasi podopieczni mają możliwość nauki gry na instrumentach podczas lekcji indywidualnych organizowanych pomiędzy zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w programie przedszkola. Codziennie prowadzimy zajęcia ruchowe, adaptacyjne, muzyczne i językowe. Stosujemy zróżnicowane materiały i techniki do doskonalenia zdolności motorycznych dzieci. Nasze prywatne przedszkole muzyczne to doskonały sposób na naukę na najwyższym poziomie w formie nieustającej zabawy. Pierwsze Przedszkole zlokalizowane jest na warszawskim Mokotowie, a drugie na warszawskiej Ochocie. Placówki dysponują własnymi miejscami parkingowymi dla rodziców oraz bezpiecznymi placami zabaw.


NASI
PARTNERZY